Welkom! Je bent hier vast omdat je op zoek bent naar een vorm van professionele ontwikkeling. Ik ben benieuwd wat je precies zoekt. Hieronder zal ik uiteenzetten welke opties ik aanbied. Laat ik bij het belangrijkste beginnen; voor mij staat in mijn werk 1 formule centraal:

een goede behandeling = goede techniek + goede relatie

Die formule hanteer ik in mijn gesprekken met cliënten en natuurlijk geldt deze ook voor supervisie, leertherapie en intercollegiale coaching. Ik zie het als mijn taak om voor jou een supervisie te verzorgen, waarin je ten eerste de techniek leert, maar daarnaast ook jezelf kan (durven) zijn en leert hoe je de therapeutische relatie kan optimaliseren – opdat je in het verlengde daarvan ook zelf kan leren om een technisch èn relationeel goede behandelaar te worden. Veiligheid, creativiteit en laagdrempeligheid zijn daarin voor mij belangrijke pijlers. Om te zoeken naar de beste therapeut die je kan zijn en te leren om beter te worden in je vak, maar ook te weten wanneer het goed genoeg is.

Het aanbod

Supervisie kan je volgen in het kader van je opleiding, of om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. Het kan specifieke vragen over een methode of techniek betreffen, of gaan over hoe je beter gebruik kan maken van de therapeutische relatie. Afhankelijk van het kader waarin je supervisie wilt volgen zijn we strakker of vrijer in onze doelen. Bij de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut VGCT of tot basistherapeut BEPP zijn er bijvoorbeeld vaste doelen (competenties) waar we aan zullen werken.

Bij leertherapie gaat het erom dat je meer zicht op jezelf krijgt. Vaak ga ik met iemand a.d.h.v. de leergeschiedenis na hoe een bepaalde kijk op de wereld en onderliggende patronen zijn ontstaan. Daarna onderzoeken we manieren waarop valkuilen ondervangen kunnen worden. Ook kunnen we ons bezig houden met meer existentiële vragen (wie ben ik, waartoe ben ik hier op aard, waarom doe ik dit vak?). Misschien wil je wel vooral tips & trics in het hier-en-nu voor de zaken waar je tegenaan loopt, of meer ACT-gericht werken. Ik sta voor een breed spectrum aan vragen open. Een voorwaarde is dat je je veilig voelt (waar ik mijn best voor zal doen) en ervan kan en wilt leren.

Voor sommigen past (inter)collegiale coaching beter. Ik fungeer dan als neutrale, externe partij met wie je kan sparren over uitdagende cliënten of lastige collega’s. Daarbij neem ik de ervaring mee die ik op mijn werkplekken heb opgedaan (Mentrum/Arkin, GGz Dijk en Duin, de Vrije Universiteit, ARQ IVP, GB-GGZ in de eigen praktijk).

Waarover kan het gaan?

  • De techniek van het vak, bijvoorbeeld gericht op een therapiestroming. In het kader van het VGCT-traject, gaat supervisie bijv. over dat je goed de betekenis en functie van iemands gedrag snapt, dat je een goed gedragsexperiment kan ontwerpen en goed kan doorvragen om iemands kernovertuigingen op te sporen. Bij BEPP ligt de nadruk meer op de verschillende interventies die zorgen dat iemand pijnlijke emoties kan voelen, uiten en verwerken.
  • Hoe verhouden verschillende stromingen/technieken zich tot elkaar? Het kan soms een zoektocht zijn om je te verhouden tot de verschillende en soms tegenstrijdige interventies/visies van die verschillende stromingen. Wat moet je als behandelaar met die soms verwarrende informatie? Hoe weet je wanneer je het goed doet? Wanneer is eclectisch werken een uitkomst, wanneer doe je je cliënt er eigenlijk mee tekort en is er sprake van ‘therapist drift’?
  • De therapeutische relatie en andere non-specifieke factoren. Hoe kan je (opr)echt zijn in het contact en bij jezelf blijven? En ook: waarom gaan bepaalde cliënten zo onder je huid zitten? Wat gebeurt er precies in vastlopende behandelingen en hoe krijg je cliënten gemotiveerd en veranderingsbereid?
  • Tussen droom en daad… staan wetten in de weg en praktische bewaren. Hoeveel speelruimte heb je gegeven de eisen van de wet, verzekeraar, je werkgever, het protocol, enz.?  Wat is de zin en onzin van ROM?
  • Wat doet het met jou (dit kan ook in leertherapie). We zijn only human. Hoe zorg je voor veerkracht en voor een goede werk-privé-balans? Hoe wapen je je als therapeut tegen bijv. burn-out en compassion fatique? Dit stuk gaat je eigen patronen, schema’s en persoonlijke omstandigheden – en hoe die niet los van het therapie geven te zien zijn.

Mijn ervaring en achtergrond

Ik ben GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor/docent voor de VGCT, EMDR-practitioner, BEPP-docent en supervisor en psychotraumatherapeut NTVP. Daarnaast heb ik de nodige opleiding en ervaring op het gebied van schematherapie, oplossingsgerichte therapie en ACT. Qua thema’s heb ik veel gewerkt op (onder andere) het gebied van:

  • Trauma en rouw (ik werk regelmatig in opdracht van traumacentrum ARQ IVP)
  • Angst, burn-out, piekeren, perfectionisme en zelfbeeldproblematiek
  • Existentiële vragen en levensvragen vind ik mooi om te exploreren
  • Studenten en expats sta ik graag en vaak bij (Engels is geen punt)
  • Diversiteit/multiculturaliteit: ik heb naast klinische ook cross-culturele psychologie gestudeerd, migranten en vluchtelingen behandeld en een jaar in Kosovo gewerkt

Praktische Werkwijze  

Ik werk op locatie in mijn praktijk op de Cruquiusweg. Desgewenst kunnen de gesprekken beeldbellend plaatsvinden. Voordat we daadwerkelijk samen een traject aangaan, vind ik het prettig om eerst een kennismakingsgesprek hebben. Daarin kunnen we inventariseren of onze werkwijze en doelen bij elkaar aansluiten. Zo ja, dan leggen we de doelen vast in een supervisiecontract, dat dan gaande de supervisie als leidraad kan blijven dienen. Daarna is de vraag om na ieder gesprek een reflectieverslag te schrijven (en op te sturen voor de volgende keer), om een actief leerproces te bevorderen. Om diezelfde reden maak ik tijdens de supervisie ook zoveel mogelijk gebruik van beeldopnames en oefenen in de kamer, zoals bijv. een rollenspel. Dat geeft extra informatie naast het bespreken van casuïstiek. Ook het doornemen van je positie in het werk en teamprocessen mogen aan bod komen.

Ik bied de supervisie/leertherapie momenteel alleen aan op individuele basis.

Cursussen bied ik aan op locatie, in opdracht van opleidingsinstituten ARQ Academy https://academy.arq.org/ en KING nascholing https://www.kingnascholing.nl.